สูตรลดน้ำหนัก เทคนิคลดความอ้วน หน้าแรก สารบัญเว็บไซต์ ติดต่อโฆษณา
เทคนิคการลดน้ำหนัก สาระเพื่อสุขภาพ ความรักและ sex หางานพริตตี้
ออนไลน์พร้อมคุณขณะนี้ 214 คน
 
䫵
 

 
 
 

สิ่งไม่เล็กที่เรียก 'อ้วน' ใกล้ตัวคนไทย

รูปภาพประกอบ : สิ่งไม่เล็กที่เรียก 'อ้วน' ใกล้ตัวคนไทย
 

'ภัยพุง' บั่นทอนชีวิต!

ระยะนี้ในเมืองไทยปรากฏข่าวคนไทยหลายราย “ป่วยแปลก ๆ” และเกี่ยวกับ “ความอ้วน” ซึ่งมิใช่แค่อ้วนกลม อ้วนฉุ อ้วนอืด ธรรมดา ๆ แต่อ้วนใหญ่โตมโหฬารถึงขั้นออกประตูบ้านเหมือนคนทั่ว ๆ ไปไม่ได้ ทั้งนี้ ก็แน่นอนว่าการอ้วนยักษ์ลักษณะที่ว่านี้เป็นอาการผิดปกติ เป็นอาการป่วยของร่างกายรูปแบบหนึ่ง
   
แต่จากข่าวคราวที่ปรากฏ...คนไทยก็น่าจะฉุกคิด
   
ว่า “ภัยโรคอ้วน” ได้รุกคืบ...อยู่ใกล้ ๆ ตัวคนไทย
   
และแม้จะแค่อ้วนธรรมดา...ก็ใช่ว่าจะไม่น่าห่วง !!!
   
ทั้งนี้ ว่ากันถึงสรีระร่างกายโดยปกติ สำหรับคนไทย ถ้าว่ากันแบบมาตรฐาน ก็มีข้อมูลของโครงการวิจัย “มาตรฐานขนาด รูปร่างของคนไทย” หรือ “ไซซ์ไทย (Size Thai)” ที่ร่วมกันจัด  ทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์กรสนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่คนไทยน่าจะสนใจ
   
ไซซ์ไทย หรือมาตรฐานขนาดรูปร่างของคนไทยนั้น จากการทำวิจัยโดยทีมนักวิจัย 11 คน โดยการใช้เทคโนโลยี 3 ดี บอดี้ สแกนนิ่ง (3D Body Scanning) ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 2 ปีในการกำหนดไซซ์มาตรฐานคนไทย มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 13,442 คน แล้ววิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ผล “ไซซ์มาตรฐานคนไทย” ที่สรุปออกมาคือ.....
   
ไซซ์ผู้ชายไทย จะแบ่งได้เป็น 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 โดยกำหนดจากรอบเอว และรอบอก ส่วนไซซ์ผู้หญิง แบ่งออกเป็น 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 โดยกำหนดจากรอบอก รอบเอว และรอบตะโพก ซึ่งผู้ชายไทยส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ไซซ์ 40 ส่วนผู้หญิงไทยเฉลี่ยอยู่ที่ไซซ์ 36 เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ข้อมูลไซซ์ไทยนี้มิใช่วิจัยกันเล่น ๆ แต่มีประโยชน์ต่อคนไทย 4 ด้านหลัก ๆ
   
กล่าวคือ... ด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ช่วยให้ผู้ผลิตออกแบบและกำหนดขนาดไซซ์ที่เหมาะสมกับขนาดรูปร่างของลูกค้าคน ไทยได้ดียิ่งขึ้น, ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์หรือชิ้นส่วนรถยนต์สามารถออกแบบที่นั่ง อุปกรณ์ในรถ ที่เหมาะสมกับขนาดรูปร่างคนไทยได้มากยิ่งขึ้น, ด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ช่วยให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างคนไทยมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวพันทั้งความสะดวกและปลอดภัย
   
ที่สำคัญอีกด้านคือด้านการแพทย์-สุขภาพ ซึ่ง “ไซซ์มาตรฐานคนไทย” จะเป็น “ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการใช้ดูแลสุขภาพ” วิเคราะห์โภชนาการ และอุบัติการณ์การเกิดโรคต่าง ๆ
   
รวมถึง “โรคอ้วน” ซึ่งกำลังคุกคามคนไทยอย่างรุนแรง
   
พลิกย้อนเรื่องวิจัย “ไซซ์ไทย” อาจจะยังชัดไม่พอ อย่างไรก็ตาม กับเรื่อง “ภัยอ้วน” ใน “คนไทย” นั้น ยังมีอีกหลายชุดข้อมูล หลายโครงการ ที่สะท้อนถึงระดับปัญหาและความจำเป็นต้องแก้ไข-ป้องกันปัญหา
   
ยกตัวอย่างเช่น... นอกจากจะมีการรณรงค์ลดพุง-ลดอ้วนเป็นระยะแล้ว ในประเทศไทยถึงขั้นต้องมีการจัด “ประชุมระดับชาติเรื่องโรคอ้วน” ซึ่งครั้งล่าสุดจัดไปเมื่อต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือของหลายฝ่าย อาทิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งช่วงนั้นก็มีการกระจายข้อมูล “ภัยอ้วน” ในคนไทยออกมา
   
โดยปกติ ผู้หญิงจะมีปริมาณไขมันประมาณ 25-30% ผู้ชายจะมีปริมาณไขมันประมาณ 18-25% ซึ่งถ้าผู้หญิงมีปริมาณไขมันเกิน 30% ผู้ชายมีปริมาณไขมันเกิน 25% ถือว่าเป็น “โรคอ้วน”
   
จากข้อมูลของกรมอนามัย ในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ชายไทยเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 36% ในส่วนของผู้หญิงเพิ่มขึ้น 47% โดยช่วงวัยทำงานอายุ 20-29 ปี มีอัตราการเพิ่มของโรคอ้วนสูงที่สุด ทั้งนี้ ผู้ชายที่มีรอบเอวเกิน 90 ซม. และผู้หญิงที่มีรอบเอวเกิน 80 ซม. ถือว่ามี “พุงใหญ่” มีความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคอ้วน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “ลดพุง” เพื่อป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดตามมาจากความอ้วน
   
“อ้วน” เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่มัก เกิดจากการกินอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคอาหารจำพวกไขมัน แป้ง และน้ำตาล มากเกินความต้องการของร่างกาย อีกสาเหตุหนึ่งคือ เกิดจากการออกกำลังกายน้อย และสาเหตุสุดท้ายก็คือ เกิดจากกรรมพันธุ์ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้มีไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้เป็นโรคอ้วน และทำให้มีโอกาสสูงกว่าคนปกติ ในการเป็น “โรค ร้ายแรง” ต่าง ๆ
   
เช่น... เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจ, หลอดเลือดตีบตัน, มะเร็งบางชนิด และอีกหลาย ๆ โรค ซึ่งโรคที่เกิดจากโรคอ้วนนี้ ถือ “เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย!!”
   
นี่แหละ...คนไทยเราจึงต้องไม่ละเลย-ไม่มองข้าม
   
ต้องสนใจ-ใส่ใจกับ...สิ่งไม่เล็กที่เรียกว่า “อ้วน”
   
เพราะดีไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องใหญ่...ถึงชีวิต!!!.
ขอบคุณข้อมูลจาก สกุ๊บหน้า 1 หนังสือพิมเดลินิวส์ dailynews.co.th

 
เข้าอ่านแล้ว : 18354 ครั้ง
ส่งต่อ : สิ่งไม่เล็กที่เรียก 'อ้วน' ใกล้ตัวคนไทย
HTML โค้ดสำหรับแชร์ไปยังเว็บของคุณ:
BB CODE สำหรับเว็บบอร์ด:

 
 
เรื่องล่าสุดของหมวดหมู่นี้
 
สะพายกระเป๋าหนักไป...ทำร้ายสุขภาพ
สาวๆ รู้ไหมว่า กระเป๋าสะพายใบสวยสุดอินเทรนด์ที่สาวๆ เลือกใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นั้น หากไม่เลือกและใช้ให้ถูกวิธี จะกลับกลายเป็นภัยร้ายทำลายสุขภาพอย่างหนึ่งที่คุณอาจนึกไม่ถึง วันนี้เราจึงมีคำแนะนำในการเลือกใช้กระเป๋าสะพายเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมาฝากกัน
ยาระบาย กับการลดน้ำหนัก
ยาระบายหรือยาถ่าย คือกลุ่มยาที่มีฤทธิ์ช่วยระบาย ให้มีการขับถ่ายอุจจาระออกจากร่างกาย หรือถ่ายหนัก ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ในการบรรเทาอาการท้องผูก ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย แต่ก็มีการนำมาใช้เพื่อลดน้ำหนัก
เรื่องของขา...ค่ะ
สาว ๆ ที่มีขาเรียวสวย ปราศจากรอยตำหนิมักชอบที่จะนุ่งกระโปรงสั้นอวดเรียวขา แต่ทว่าในบางกรณีก็มีสาเหตุมาบั่นทอนความงามของเรียวขา จนคุณขาดความมั่นใจที่จะสวมกระโปรงสั้นอีกต่อไป เช่น ปัญหาเส้นเลือดขอด เป็นต้น
บรรเทาอาการแย่ๆ ระหว่างไดเอ็ตอย่างไร
เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราลดปริมาณ แคลอรีและจำกัดอาหาร ก็อาจจะทำให้คุณต้องเผชิญกับอาการเหล่านี้ ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้คุณรู้สึกท้อ
สีของประจำเดือน
เมื่อมีสีคล้ำไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ปกติผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนตอนอายุประมาณ 12-13 ปี แต่ในปัจจุบันมีเด็กผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่เริ่มมีประจำเดือนเร็วกว่านั้น
อ้วน! ระวัง ไขมันคั่งในตับ
โรคของคนอ้วน ส่วนมากเราจะรู้จักกันแต่โรคเบาหวาน หัวใจ หลอดเลือด และความดันโลหิตสูง ขณะที่หลายคนคงยังไม่ทราบว่า คนที่มีลักษณะ อ้วนลงพุง
เลือกเสื้อผ้าอย่างไรให้เข้ากับ....คนรูปร่างอ้วน
แฟชั่นเสื้อผ้าคนอ้วนสไตล์เก๋ๆ สำหรับผู้หญิงไซส์อวบ คนอ้วน อย่างเรา บางครั้งก็ยังทำให้เรากังวลใจอยู่ไม่ใช่น้อย แม้ว่าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าคนอ้วนจะมีแบบแฟชั่น หรือสไตล์เสื้อผ้าเก๋ๆ ให้เลือกเพียบกว่าแต่ก่อนอยู่มาก
กระเจี๊ยบแดง-พุทราจีน ลดไข้มันในเลือด
เมนูเครื่องดื่มสุขภาพ น้ำกระเจี๊ยบแดงและพุทราจีน ที่ช่วยลดไขมันในเลือด หินปูนในหลอดเลือด และบำรุงเยื่อหุ้มหัวใจ เผื่อผู้อ่านรักษ์สุขภาพจะได้นำไปลองปรุงดื่มกันดู
ผู้หญิงกับโยคะ
โยคะ ช่วยให้มีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต การฝึกท่าโยคะต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรง การผ่อนคลายโดยการปล่อยวาง และการฝึกสมาธิ
เรื่องจริง! ศัลยกรรมที่ควรรู้ก่อนขึ้นเขียง
การที่ศัลยกรรมกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ทำให้มันดูเป็นเรื่องไม่อันตรายต่อสายตาคนทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ศัลยกรรมก็คือการผ่าตัด
 
 
สูตรลดน้ำหนัก และ วิธีลดความอ้วน เรารวบรวมสูตรและเทคนิคการลดน้ำหนักมากมายไว้ที่นี่เพื่อคุณ รวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพอีกมากมาย